Bánh Ít Nhân Sữa Dừa Sầu Riêng – Đặc Biệt Thơm Ngon


Bánh Ít Nhân Sữa Dừa Sầu Riêng - Đặc Biệt Thơm Ngon

Bánh ít truyền thống thường có 2 loại nhân là nhân đậu và nhân dừa. Sau này, để cho phong phú hơn, và cũng tuỳ mỗi vùng, nhân dừa được kết hợp thêm với đậu xanh, hoặc mình cho thêm sầu riêng vào rất ngon.
Công thức: Bánh Khác

Nguyên liệu

 • 🔆 Hấp lửa trung bình 25 - 30 phút
 • Steam on meidum heat for 25 - 30 minutes
 • 15 lá chuối / 15 banana leaves ( 25cm x 25cm )
 • 15 lá chuối / 15 banana leaves ( 20cm x 23cm )
 • 50ml dầu / 50ml vegetable oil
 • ◽️ Nhân / Filling: ( 500g - 520g )
 • 150g dừa nạo / 150g crushed coconut
 • 100g dừa sợi / 100g shredded coconut
 • 30g đường thốt nốt / 30g palm sugar
 • 100g sữa đặc có đường / 100g sweetened condensed milk
 • 165ml nước cốt dừa / 165ml coconut milk
 • 200g sầu riêng / 200g durian
 • 20g đường / 20g sugar
 • ◽️ Bột / Dough
 • 400g bột nếp / 400g glutinous rice flour
 • ½ mcf muối / ½ tsp salt
 • 200ml nước sôi / 200ml boiling water
 • 140ml - 160ml nước / 140ml - 160ml water

Thông tin dinh dưỡng

Khẩu phần: 15 bánh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Rate this recipe: