Bánh Mochi Kem


Bánh Mochi Kem

Bánh mochi ngon ở độ dai thơm của vỏ bột, và sự phong phú của phần nhân. Mình có thể dùng nhân nguội hoặc nhân kem lạnh.
Công thức: Bánh Mochi

Nguyên liệu

 • ◽️ KEM SẦU RIÊNG / Durian ice cream ( 12 mochi )
 • 60g sầu riêng / 60g durian
 • 60g sữa đặc có đường / 60g sweetened condensed milk
 • 100g kem tươi / 100g heavy cream
 • ◽️ KEM TRÀ XANH / Matcha ice cream ( 12 mochi )
 • 60g sữa đặc có đường / 60g sweetened condensed milk
 • 1 mcf bột trà xanh / 1 tsp matcha powder
 • 100g kem tươi / 100g heavy cream
 • ◽️ KEM SOCOLA / Chocolate ice cream ( 12 mochi )
 • 60g sữa đặc có đường / 60g sweetened condensed milk
 • 1 mc bột sữa sô cô la / 1 tbsp chocolate milk powder
 • 100g kem tươi / 100g heavy cream
 • ◽️ BỘT MOCHI / Mochi dough ( 12 mochi )
 • 150g bột nếp / 150g glutinous rice flour
 • 60g đường cát / 60g caster sugar
 • 220g sữa tươi không đường / 220g unsweetened whole milk
 • 30g sữa đặc có đường / 30g sweetened condensed milk
 • 10g dầu / 10g vegetable oil
 • 2 mc tinh bột bắp / 2 tbsp corn starch
 • ▫️ Bột trà xanh / Matcha mochi dough
 • 2 mcf bột matcha / 2 tsp matcha powder
 • ▫️ Bột sô cô la / Chocolate mochi dough
 • 2 mcf bột ca cao / 2 tsp cacoa powder
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Rate this recipe: