Chè Sủi Dìn – Đơn Giản – Mềm – Dẻo – Thơm Thật Thơm


Chè Sủi Dìn - Đơn Giản - Mềm - Dẻo - Thơm Thật Thơm

Chè Sủi Dìn về cơ bản giống chè trôi nước, nhưng phần nhân đặc sắc hơn, được làm bằng đầu phộng, mè và dừa sợi. Bột nếp tự làm vừa dẻo, lại rất thơm, chè để nguội vẫn mềm ngon.
Công thức: Chè

Nguyên liệu

 • ◽️ Bột nếp / Glutinous rice dough
 • 400g nếp / 400g glutinous rice
 • Nước / Water
 • ½ mcf muối / ½ tsp salt
 • 1 mc dầu ( tuỳ chọn ) / 1 tbsp vegetable oil ( Optional )
 • ◽️ Nhân / Filling
 • 120g đậu phộng rang vàng / 120g roasted peanut
 • 60g mè đen / 60g black sesame
 • 20g mè trắng / 20g white sesame
 • 80g dừa sợi / 80g shredded coconut
 • 80g đường / 80g sugar
 • 50ml nước/ 50ml water
 • 50g đậu xanh / 50g mung bean
 • 200ml nước / 200ml water
 • Cách nấu / How to cook:
 • • How to cook mung ...
 • ¼ mcf muối / ¼ tsp salt
 • ◽️ Nước đường / Sirup
 • 250g đường tán / 250g cane sugar
 • 20g gừng / 20g ginger
 • 4 lá dứa / 4 pandan leaves
 • 800ml nước / 800ml water
 • ¼ mcf muối / ¼ tsp salt
 • ◽️ Trang trí / Decoration
 • Mè rang / Roasted sesame
 • Đậu phộng rang / Roasted peanut
 • Dừa sợi / Shredded coconut

Thông tin dinh dưỡng

Khẩu phần: 4 người
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Rate this recipe: