-16%

Bánh Mochi kem lạnh

Bánh Dứa

27,000
-20%
32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Bánh mochi kem dừa dứa

32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Đại Phúc Dâu

32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Đậu Đỏ

32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Kem Cà Phê

32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Kem Dâu

32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi kem dâu tằm

32,000
-25%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Kem Dừa

30,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Kem Ổi Hồng

32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Kem Phúc Bồn Tử

32,000
-20%

Bánh Mochi kem lạnh

Mochi Kem Sầu Riêng

32,000