Cách Làm Trân Châu Milo Đơn Giản Thành Công Ngay Lần Đầu


Cách Làm Trân Châu Milo Đơn Giản Thành Công Ngay Lần Đầu

Công thức: Trân châu

Nguyên liệu

  • 1. Phần Trân Châu
  • - Bột Năng : 130 gram
  • - Bột Milo : 22 gram
  • - Nước : 80 ml
  • - Đường Nâu Hàn Quốc : 50 gram
  • 2. Phần Milo Dầm
  • - Bột Milo : 22 Gram
  • - Sữa Tươi Không Đường : 135 ml
  • - Sữa Đặc : 20 - 25 gram
  • - Đá Viên
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Rate this recipe: